KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce Uniwersytet Łódzki zdecydował o przeniesieniu Kongresu na inny termin. Zapraszamy do zapoznania się z pismem Pana Rektora Antoniego Różalskiego w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy Kongresu Humanistów Polskich.

ZAPROSZENIE

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się w Uniwersytecie Łódzkim.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Kongres to spotkanie polskich uczonych reprezentujących wszystkie dyscypliny i specjalności humanistyczne. Pragniemy, by to spotkanie było szeroko otwartym forum rozmów, dyskusji, wymiany myśli i różnorodnych stanowisk nawiązujących ze sobą dialog, jak i prowokujących do sporów i konfrontujących odmienne stanowiska, i by odbywało się cyklicznie co 2 lata. Jednym z najważniejszych celów Kongresu jest prezentacja osiągnięć i dorobku naszego środowiska, wskazanie wartości, które są dla nas ważne, i które pełnią (bądź winny pełnić) istotną funkcję w publicznym dyskursie i w życiu społecznym.

 

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się pod hasłem Humanistyka w XXI w. Zachęca ono do przeglądu najważniejszych idei współczesnych badań humanistycznych, a także do wskazania i sformułowania najistotniejszych tendencji dotyczących przyszłości. Poszczególne wykłady i panele, prowadzone przez wybitnych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin, dotyczyć będą m.in.: kwestii interdyscyplinarności w humanistyce, znaczenia języka i literatury w nowej rzeczywistości społecznej, roli nowych przestrzeni, np.: post- i biohumanistyki.

Zapraszamy do udziału w Kongresie wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przedstawicieli dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Specjalne zaproszenie kierujemy do młodych humanistów zainteresowanych przedstawieniem krótkich komunikatów (15 min) w dwu panelach. Prosimy o przesyłanie tematów wystąpień wraz z abstraktem (max. 600 słów), notą biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy. Spośród zgłoszonych tematów wybierzemy te, które zostaną przedstawione podczas Kongresu. O dokonanym wyborze poinformujemy Państwa. Wszystkie zgłoszone komunikaty – również nieprezentowane podczas Kongresu – zostaną opublikowane (po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej) w książce pokongresowej. 

Zachęcamy Państwa do zabrania głosu w szerokiej debacie humanistycznej podczas Kongresu, a także do nadsyłania po jego zakończeniu własnych tekstów zainspirowanych panelami i wykładami, podejmujących z nimi szeroki, wielostronny i krytyczny dialog. W publikacji pokongresowej (w formie recenzowanej monografii) chcemy zamieścić wypowiedzi wszystkich uczestników. O terminie nadsyłania tekstów poinformujemy na zakończenie obrad.


Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję